Zakat produktif
PROMO

Zakat produktif

1kg
Stok: 1
Rp. 38.400
Rp. 48.000

sungguh mengesankan konsep zakat ini bila dipahami betul oleh kaum muslimin,adakah syarat atau ajaran agama yang menyuruh para pemeluknya untuk membantu kaum fakir miskin? adakah suatu syariat lain yang menyuruh warga pemeluknya untuk menolong orang. Fathan Budiman S,H,I M,E.I